Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

 

1. Sąvokos
1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.lume.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Mellia“, įmonės kodas 305562989, PVM mokėtojo kodas LT100013189517, adresas korespondencijai – Žygio g. 3-96, LT-08227 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@lume.lt ;
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.lume.lt;
1.3. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes;

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”), jas patvirtinus pirkėjui (susipažinus su taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su Lume.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku”, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “Lume.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos;
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus;
2.3. Internetinės parduotuvės “Lume.lt” prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
2.4.3. juridiniai asmenys;
2.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai;
2.5. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes “Lume.lt” internetinėje parduotuvėje;
2.6. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti taisykles. Apie tai pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Lume.lt arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo;
2.7. Pirkėjas privalo susipažinti su pardavėjo patvirtinta privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia privatumo politikoje numatyta tvarka;
2.8. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą pardavėjui atsako pats pirkėjas;

3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje Lume.lt pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje;
3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
3.3. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Lume.lt tikslais;
3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti;
3.5. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Pardavėjas naujienlaiškį siunčia kelis kartus per mėnesį pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes atsisakyti naujienlaiškio (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – pirkėjas paspaudęs nuorodą daugiau nebegaus naujienlaiškio);
3.6. Pardavėjas patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Lume.lt, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka;
3.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu;

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes šiais būdais:
4.1.1. Internetu užsiregistruodamas Lume.lt;
4.1.2. Internetu nesiregistruodamas Lume.lt;
4.1.3. Telefonu;
4.1.4. Per Lume Facebook svetainę facebook.com/Lume;
4.2. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir kai pardavėjas susisiekęs su pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą;
4.3. Kiekviena tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma “Lume.lt” internetinės parduotuvės duomenų bazėje;

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Lume.lt internetinėje parduotuvėje šių taisyklių ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka;
5.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@lume.lt arba paskambindamas numeriu +370 645 00738. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas);
5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Lume.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos;
5.4. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;
5.5. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje. Prekių grąžinimo išlaidos lieka pirkėjui;
5.6. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš Lume.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą;

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka;
6.3. Jeigu pasikeičia pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti pardavėją;
6.4. Pirkėjas, naudodamasis Lume.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;

7. Pardavėjo teisės
7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį;
7.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją;
7.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę pirkėjui;
7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 7 dienas;
7.5. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas pirkėją ir, pirkėjui paprašius, grąžindamas apmokėjimą, jei pirkėjas yra jį apmokėjęs;

8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Lume.lt teikiamomis paslaugomis;
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis;
8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;
8.5. Pirkėjui pasinaudojus taisyklių 5.3. punkte numatyta teise ir esant taisyklių 5.5. punkte numatytai sąlygai, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos;

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais;
9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
9.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į Lume.lt banko sąskaitą;
9.2.2. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo;
9.2.3. Apmokėjimas per elektroninę bankininkystės sistemą Paysera;
9.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo;
9.4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš pirkėjo pasirašyti baldų užsakymo sutartį;
9.5. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys;

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos Lume.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme;
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių;
10.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip;
10.4. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims pardavėjas nesuteikia daiktų kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų;
10.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo;
10.6. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 20-60 darbo dienų;
10.7. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodyta. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje pardavėjas pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju;

11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti baldus per 14 kalendorinių dienų, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių. Prekių grąžinimo išlaidos lieka pirkėjui;
11.2. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;
11.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 12.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, pirkėjas turi informuoti pardavėją el. paštu info@lume.lt;
11.4. Taisyklių punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai pardavėją 5.3. taisyklių punkte numatyta tvarka;
11.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.5.2. prekė turi būti nesugadinta pirkėjo (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
11.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta pirkėjo;
11.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį dokumentą;
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos;
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;
11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą;

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo;
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve;
12.3. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei “Lume.lt” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju;
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;
12.5. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja;
12.6. Pardavėjas neatsako dėl pirkėjo ir pardavėjo partnerių, kurių paslaugas pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo;

13. Apsikeitimas informacija
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu;
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis;

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Jei Jūsų netenkina įsigytos Lume.lt prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė, praneškite apie tai administracijai el. paštu info@lume.lt . Jei Jūsų netenkina sulauktas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą ar skundą dėl Lume.lt interneto parduotuvėje įsigytos prekės, galite užpildyti prašymo formą Europos elektroninėje ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Taip pat pretenziją, prašymą, skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt interneto svetainėje www.vvtat.lt);
14.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais;
14.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė;
14.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka;
14.5. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2020 gegužės 30 d. Apie visus Pirkimo pardavimo taisyklių pakitimus bus informuota pagal šių pirkimo pardavimo taisyklių 2.6. punktą;

Negalima kopijuoti svetainės turinio.